האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20514 קולטנים והמרת אותות

20514 קולטנים והמרת אותות‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים ביוכימיה א, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, גנטיקה א,1 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס גנטיקה ב.

פיתוח הקורס: פרופ' מירי סורוז'ון

התהליך שבאמצעותו התא קולט אותות המגיעים אליו, ממיר אותם ומגיב עליהם, הוא בעל חשיבות רבה בכל הפעילויות המאפיינות את המושג "חיים". בתהליך זה נכללים פעילות מערכת העצבים, התכווצות השרירים, ההתפתחות העוברית וההתמיינות, וכן הוויסות ההורמונלי של הגידול, החלוקה והמטבוליזם של תאים. העניין במסלולי המרת האותות בתא התעצם לאחר שזוהו אונקוגנים תאיים רבים המקודדים למרכיבים של מסלולים אלה, והוברר ששיבושם ממלא תפקיד מפתח בהתפתחות גידולים סרטניים.

במערכות שונות של האיתות הבין-תאי ידועים היום הן ההרכב והמבנה של הקולטנים הייחודיים על-פני תאי המטרה והן הדרכים השונות שבהן האותות המגיעים אל התא מועברים ומומרים בתוכו, לפעמים בשרשרת מורכבת של אירועים, עד להשראה או לוויסות של התגובה המתוכנתת של תא המטרה.

מטרות הקורס הן אלה: להציג את המנגנונים המולקולריים שבבסיס של קליטה והמרת אותות בתאים, לערוך היכרות עם מערכות ניסוי שבהן נחקרים התהליכים האלה, ולהקנות כושר הבחנה בין מסקנות מבוססות העולות מן הניסויים לבין שאלות פתוחות.

מבנה הקורס


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.