האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20515 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה

20515 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, עולם החיידקים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה א,2 עקרונות הביוטכנולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק מזרחי

ביוטכנולוגיה הוא תחום במדעי החיים שעניינו שימוש בתגליות מדעיות מתחום הביולוגיה לשימושים טכנולוגיים בעלי היבט מעשי.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות באיסוף חומר וכתיבה של עבודה סמינריונית בנושא כלשהו מתחום הביוטכנולוגיה ותוך כך להרחיב את ידיעותיהם בתחום דעת זה.

הקורס יעסוק בנושאים שונים בביוטכנולוגיה לפי בחירת הסטודנטים, תוך התייעצות עם המנחה. בין הנושאים שבהם יוכלו הסטודנטים לבחור: היבטים ויישומים ביוטכנולוגיים שמקורם בעולם המיקרוביולוגיה, עולם מדעי הצמח או החי. רשימה של נושאים אפשריים תוצע מדי סמסטר באתר הקורס. גם בנושאים אחרים, שיציעו הסטודנטים, אפשר יהיה לכתוב עבודה בתיאום עם המנחה.

מבנה הקורס

הסטודנטים יגישו עבודה סמינריונית שסוקרת את הידע הקיים בנושא מסוים בתחום הביוטכנולוגיה. יהיה עליהם להפגין ידע והבנה של השאלה המדעית, של השיטות המחקריות ושל הידע הקיים בתחום זה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הקורס נקרא בגרסתו הקודמת חיידקים בתעשייה.

2 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.