האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20536 פיזיולוגיה של הצמח

20536 פיזיולוגיה של הצמח‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים: ביולוגיה כללית ב , התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏ וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: ביוכימיה א.

פיתוח הקורס: פרופ' עמרם אשל, ד"ר עידית בנר, ד"ר מרתה שוורץ

יועץ: פרופ' שמעון גפשטיין

הפיזיולוגיה של הצמח עוסקת בתהליכים המאפשרים את קיומם, התפתחותם והתרבותם של הצמחים. חקר התהליכים האלה נעשה ברמות שונות, החל ממולקולות מומסות בתא, דרך אברונים (‏רמה תת-תאית‎)‏, תאים, יחסים בין-תאיים (‏רקמה‎)‏, ועד הצמח השלם.

בקורס שני חלקים: החלק הראשון הוא מטבולי בעיקרו ועוסק ביחסי צמח-מים, הזנה מינרלית, פוטוסינתזה, ובהטמעת יסודות הזנה מינרליים, כולל קשירה ביולוגית של חנקן. החלק השני עוסק בטיבם של תהליכי ההתפתחות בצמח ובהשפעת הורמונים צמחיים וגירויים סביבתיים על תהליכים אלה.

חומר הלימוד

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר בשפה האנגלית:

Taiz, E. Zeiger, I.M. Møller & A. Murphy, Plant Physiology and Development, 6th ed. (‏Sinauer Associates, Inc., 2015‎)‏

הספר מלווה במדריך למידה מפורט בשפה העברית.

מתוך הספר יילמדו הפרקים הבאים:

פרק 3

משק המים של תאי הצמח

פרק 4

מאזן המים של הצמח השלם

פרק 5

הזנה מינרלית

פרק 6

העברת המומסים

פרק 7

פוטוסינתזה: ראקציות האור

פרק 8

פוטוסינתזה: ראקציות הפחמן

פרק 9

פוטוסינתזה: היבטים פיזיולוגיים ואקולוגיים

פרק 10

ביולוגיה של הפיוניות

פרק 13

הטמעת יסודות הזנה מינרליים

פרק 15

מעבר אותות

פרק 16

אותות של אור השמש

פרק 17

אמבריוגנזה

פרק 18

תרדמת זרעים, נביטה והתבססות נבטים

פרק 20

בקרת פריחה והתפתחות הפרח

פרק 22

הזדקנות צמחים ומוות של תאים

במהלך הקורס נערכים שני מפגשי מעבדה, וכן סיור לימודי במרכז וולקני.