האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20543 הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים

20543 הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, פיזיולוגיה של הצמח, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' עמרם אשל

צמחים בטבע ובמערכות חקלאיות נתונים לעתים תכופות לתנאי עקה המפחיתים מיכולת הצמיחה שלהם ומייצור יחידות הרבייה, המהוות במקרים רבים את היבול החקלאי. במהלך האבולוציה התפתחו בצמחים מנגנוני הסתגלות המאפשרים להם התאמה לתנאים בבתי הגידול המיוחדים להם. המחקר החקלאי מנסה לנצל מנגנונים אלה כדי להגביר את העמידות של צמחי חקלאות לאותם תנאי עקה.

מבנה הקורס

בכל שנה יעסוק הקורס בהיבט אחר מתוך התחום הנרחב של הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים. בשלב הראשון יציג המנחה רשימת קריאה שתכלול 3-2 מאמרי מחקר מהעת האחרונה וכן חומר לימוד מספר הקורס במקרה הצורך. על הסטודנטים תוטל מטלה אחידה שמטרתה לתרום להבנת חומר הקריאה. ציון המטלה יהווה 30% מהציון בקורס. בשלב השני יבחרו הסטודנטים שאלת מחקר שבה יעסקו בסמינריון האישי שלהם, מתוך רשימת שאלות שתוצג על ידי המנחה. במסגרת הכנת העבודה הסטודנטים יאתרו מקורות נוספים (‏10-5 מאמרים‎)‏ ויכינו הצעה ובה ראשי הפרקים המוצעים לעבודה, שתוצג למנחה ובמידת האפשר גם בפני שאר הסטודנטים בקורס.