האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20559 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי

20559 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה + 2 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורס נושאים בהתנהגות בעלי חיים, אקולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אבולוציה, ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, הסקה סטטיסטית.

פיתוח הקורס: ד"ר רוני אוסטרייכר

אחראית אקדמית: פרופ' ענת ברנע

הזנבן הערבי הוא ציפור שיר הנפוצה לאורך השבר הסורי-אפריקני וכנראה שהיא היחידה בישראל החיה בקבוצות. כל חברי הקבוצה, כולל פרטים שאינם משתתפים ברבייה, עוזרים בגידול הצאצאים. תופעה זאת, של עזרה הדדית וטיפול בצאצאים זרים, מרתקת מבחינה אבולוציונית וחוקרים רבים מנסים לפרש אותה. בשמורת שיזף חיים כ-150 זנבנים בכ-25 קבוצות והם נחקרים מזה 35 שנים. הזנבנים בשטח המחקר מורגלים לנוכחות בני אדם וניתן לערוך בהם תצפיות מטווח קרוב. כמעט כולם מטובעים בטבעות צבעוניות, וניתן לזהות באופן אישי כל פרט.

מעבדת השדה מאפשרת לסטודנטים לבצע מחקר שדה קצר-מועד, המעוגן בפרויקט מחקר ארוך שנים ורחב היקף. למעבדה, המשלבת עבודה אישית עם עבודת צוות, יש מספר מטרות: רכישת מיומנויות בשיטות מחקר ביולוגי בשדה, התנסות בתכנון, ביצוע והצגת מחקר, והעמקת הידע התאורטי על סמך עבודת שדה. בנוסף לעבודת השדה כולל הקורס גם קריאת מאמרים, הרצאות ודיונים.

מבנה הקורס

הקורס מתחלק לחמישה שלבים, שניים מהם מתקיימים בחצבה.

1.

מבוא – קריאת 5-4 מאמרים והגשת ממ"ן;

2.

פתיחה – 3 ימים מרוכזים בחצבה להכרת השטח, לימוד שיטות העבודה ובחירת נושא;

3.

הכנה לעבודת שדה – קריאת מספר מאמרים בנושא הנבחר, הגשת ממ"ן, ותכנון עבודת מחקר. התכנית תישלח למנחה ותאושר או תתוקן לפני השלב הבא;

4.

עבודת שדה – 4 ימים מרוכזים בחצבה לאיסוף נתונים, סיכומם ועיבודם לצורך הצגת העבודה;2

5.

כתיבה – הגשת יומן שדה ודוח מעבדה במתכונת של מאמר מדעי (‏תקציר, מבוא, שיטות, תוצאות, דיון ומקורות‎)‏.


1 קורס זה יכול להיכלל במניין המעבדות הנדרשות לתואר. הקורס יילמד במתכונת זו בפעם האחרונה בסמסטר ב2017. החל מסמסטר א2018 הקורס יפוצל לשני קורסים: מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ יחליף אותו ברשימת קורסי המעבדה בכל התכניות במדעי החיים, והקורס האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ יצורף לרשימת קורסי הבחירה המתקדמים.

2 הסטודנטים יתבקשו לכסות את עלות הלינה במהלך הסיור.