האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20576 פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה

20576 פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 50 נקודות זכות בציון ממוצע 80 לפחות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורס התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה ספציפיים בהתאם לנושא הפרויקט. לפרטים ולקבלת אישור הרשמה נא לפנות למרכז/ת הקורס.2

הקורס מאפשר להתנסות בעבודה מחקרית, ולרוב משלב עבודה אישית עם עבודה של קבוצת מחקר במעבדה של אחת מהאוניברסיטאות או של אחד ממכוני המחקר בארץ. אופציה נוספת היא שילוב של פרויקט מחקר בתעשייה במסגרת מחקר ופיתוח בחברה או ארגון בתחום מדעי החיים. הפרויקט יכול להיות בעל אופי מעשי (‏‏במעבדה או בשדה‎)‏‏ או תאורטי-חישובי.

במהלך העבודה יהיו הסטודנטים שותפים לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות המבוצעות במעבדה המסוימת שבחר. לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמדו הסטודנטים ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדירו יחד עם המדריך את המטרות, ילמדו את שיטות המחקר, ויכינו הצעת עבודה שתכלול את הרקע המדעי, השאלה הנחקרת ופרוטוקול בו יפורטו השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים. ההרשמה לקורס תיעשה רק לאחר פנייה ואישור ממרכז ההוראה. ההרשמה אינה תלויה במועדי ההרשמה הרגילים, אלא יכולה להיעשות במשך כל השנה. העבודה תהיה בהיקף של סמסטר אחד או שניים, תוך השקעה ממוצעת של יום בשבוע. בתום העבודה ינתחו הסטודנטים את התוצאות וידווחו עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף, יציגו הסטודנטים את עבודתם במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הצעת העבודה, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

בעבר נקרא הקורס פרויקט מחקר במדעי החיים‏.

עד סמסטר א2020 הקנה הקורס 4 נקודות זכות.

2 ההרשמה לקורס אינה תלויה במועדי ההרשמה הכלליים של האוניברסיטה הפתוחה.