האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים

20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, תורת ההסתברות, וכן הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס אלגוריתמים.

פיתוח הקורס: ד"ר ענת לרנר, דוד לופו

הקורס נועד להציג את העקרונות של רשתות תקשורת מחשבים, ולספק כלים לניתוח מתמטי של פרוטוקולי תקשורת. הקורס מבוסס על מודל שכבות, הקרוב ברוחו למודל TCP/IP, המחלק את רמות ההפשטה לחמש שכבות.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר:

A.S. Tanenbaum & D.J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed. (‏Prentice Hall, 2011‎)‏

הסטודנטים ילמדו את הפרקים הראשונים של הספר (‏באנגלית‎)‏ בעזרת מדריך למידה (‏בעברית‎)‏ הכולל: הבהרות, דוגמאות ותרגילים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר ג2021 ‏כולל‎‏, הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.