האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20590 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים

20590 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. תנאי קבלה נוספים ייקבעו על פי הנושא הנבחר.
לפרטים ולקבלת אישור הרשמה נא לפנות למרכז/ת ההוראה של הקורס.

אחת הדרישות לתואר במדעי החיים היא לימוד שני קורסים סמינריוניים בהיקף של לפחות 6 נ"ז. האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון של קורסים סמינריוניים. בנוסף, קיימת אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית שלא במסגרת של קורס קיים. סטודנטים הבוחרים בקורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים צריכים למצוא מנחה מתאים (‏מהאוניברסיטה הפתוחה או מחוצה לה‎)‏, ולגבש הצעה מפורטת. הסטודנטים ירצו על עבודתם או יציגו אותה בפני המדריך בשיחת סיכום.


1 במסגרת הלימודים לתואר יורשו הסטודנטים ללמוד רק אחד מתוך ארבעת הקורסים הסמינריוניים בנושא מיוחד: בגיאולוגיה (‏20591‎)‏, בכימיה (‏20592‎)‏, במדעי החיים (‏20590‎)‏ והקורס פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏. לפרטים ולשאלות על הקורס יש לפנות לראש המחלקה למדעי הטבע והחיים.