האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20591 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ

20591 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / אוקיינוגרפיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. תנאי קבלה נוספים ייקבעו על פי הנושא הנבחר בעת אישור הקורס על ידי סגל תחום מדעי כדור-הארץ.

אחת הדרישות לתואר במדעי הטבע היא לימוד של לפחות קורס סמינריוני אחד. האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון של קורסים סמינריוניים. בנוסף, קיימת אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית שלא במסגרת קורס קיים.

נושא העבודה בקורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ יכול להיות בכל אחד מהתחומים: גיאולוגיה, מדעי האטמוספירה ואוקיינוגרפיה, או כל שילוב ביניהם.

על הסטודנטים הבוחרים בקורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ למצוא מנחה מתאים (‏‏מהאוניברסיטה הפתוחה או מחוצה לה‎‎)‏‏, ולגבש הצעה מפורטת. סגל מדעי כדור הארץ ידון בהצעה ויבדוק אם לאשרה.

ההרשמה אינה תלויה במועדי ההרשמה הרגילים, אלא יכולה להיעשות במשך כל השנה. ההרשמה לקורס תיעשה רק לאחר אישור ההצעה על ידי המדריך ומרכז ההוראה.


1 במסגרת הלימודים לתואר יורשו הסטודנטים ללמוד רק אחד מתוך ארבעת הקורסים הסמינריוניים בנושא מיוחד: במדעי כדור הארץ (‏20591‎)‏, בכימיה (‏20592‎)‏, במדעי החיים (‏20590‎)‏ והקורס פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏. לפרטים ושאלות על הקורס יש לפנות לראש המחלקה למדעי הטבע והחיים.