האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20592 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה

20592 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. תנאי קבלה נוספים ייקבעו על פי הנושא הנבחר בעת אישור הקורס על ידי סגל תחום הכימיה. לפרטים נא לפנות ליועץ אקדמי בתחום הכימיה.

אחת הדרישות לתואר במדעי הטבע היא לימוד של לפחות קורס סמינריוני אחד. האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון של קורסים סמינריוניים. בנוסף, קיימת אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית שלא במסגרת של קורס קיים. סטודנטים הבוחרים בקורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה צריכים למצוא מנחה מתאים (‏מהאוניברסיטה הפתוחה או מחוצה לה‎)‏, ולגבש הצעה מפורטת. סגל הכימיה ידון בהצעה ויבדוק אם לאשרה.


1 במסגרת הלימודים לתואר יורשו הסטודנטים ללמוד רק אחד מתוך ארבעת הקורסים הסמינריוניים בנושא מיוחד: בגיאולוגיה (‏20591‎)‏, בכימיה (‏20592‎)‏, במדעי החיים (‏20590‎)‏ והקורס פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏.