האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20594 מערכות הפעלה

20594 מערכות הפעלה‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים מעבדה בתכנות מערכות, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏. ידע קודם מומלץ: ארגון המחשב.

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, ד"ר יצחק הרץ, אלכס קוגן, דוד שריאל ואריה לויטן

מטרות הקורס

חומר הלימוד

פרקים מתוך הספר:

A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 4th ed. (‏Prentice Hall, 2015‎)‏ 2

ומדריך למידה בעברית.

חומר הלימוד כולל גם חומר עזר המתאר את קריאות המערכת של Unix ומסביר את השימוש בהן וכן חומר העוסק בהתקנה ובניהול של מערכת Linux.

פרקי הלימוד שיילמדו מהספר

פרק 1

רעיונות העומדים ביסוד מערכות הפעלה מודרניות והתפתחותם ההיסטורית

פרק 2

יצירת תהליכים ותהליכונים ותזמונם, קטעים קריטיים ובעיות של תיאום ותקשורת בין תהליכים

פרק 3

ניהול זיכרון

פרק 4

מערכות הקבצים

פרק 5

מתקני קלט/פלט

פרק 6

בעיית הקיפאון (‏Deadlock‎)‏ והדרכים להתמודד עמה

פרק 7

וירטואליזציה

פרק 9

מנגנוני אבטחה

פרק 10

מבנה מערכת ההפעלה Linux

הקורס כולל מטלות עיוניות ותרגילי תכנות בשפת C בסביבת Linux. לכך נדרשת יכולת תכנות גבוהה בשפת C.

דרישות מחשוב מינימליות: CPU תואם Intel Pentium, בעל זיכרון RAM 4 Gb, נפח דיסק פנוי 10 Gb.

הלימוד בקורס מתבסס על קריאה עצמית של הפרקים בספר הקורס. קריאה זו מלווה ומכוונת על ידי מדריך למידה בעברית, הכולל הסברים על הנושאים העיקריים בפרק ושאלות לתרגול.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 קיימות הדפסות מאוחרות יותר של המהדורה הרביעית של ספר הקורס. ההדפסות הן בעלות תוכן זהה לחלוטין. ספר הקורס אשר יישלח לסטודנטים יהיה משנת ההדפסה האחרונה אשר תהיה מצוייה באותה העת.