האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20603 מבוא למדעי הסביבה

20603 מבוא למדעי הסביבה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / אוקיינוגרפיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

פיתוח הקורס: ד"ר אורלי לחמי

יועצים: ד״ר אייל וורגפט, פרופ׳ רועי דור, פרופ׳ אלון אנגרט, פרופ׳ אורי דיין.

קיומה הפיזי של האנושות תלוי בשירותים שמספקות לנו המערכות הטבעיות, אשר מושפעות מפעילות האדם. לשם תכנון מיטבי של השימוש במשאבי הטבע, יש צורך בהבנה מדעית של המערכות הטבעיות ושל השפעת פעילות האדם על מערכות אלו. מדעי הסביבה עוסקים בשאלות המדעיות שנוגעות ליחסי הגומלין בין האדם לסביבה הטבעית. קורס זה סוקר את הנושאים המרכזיים שמעסיקים את מדעי הסביבה בתקופה זו. נלמד להכיר את השיטה המדעית ואת העקרונות הבסיסיים שמנחים את מדעני הסביבה, נתוודע לסוגיית גידול האוכלוסין ונתמקד במספר היבטים של השפעת האדם על הסביבה: המגוון הביולוגי, מזון וחקלאות, זיהום סביבתי, משאבי מים, מקורות אנרגיה ושינוי האקלים. הקורס מציג את המושגים הבסיסיים ומספק מבט כללי על כל אחת מסוגיות אלו, בתוספת דוגמאות מהארץ ומהעולם. הקורס מספק את הרקע המדעי הבסיסי שנחוץ כדי להבין את מהות הסוגיה, אך אינו מעמיק בתכנים המדעיים ומתאים לסטודנטים וסטודנטיות מכל תחומי הדעת, ללא צורך בידע קודם.