האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20605 יסודות התכנות בשפת פייתון

20605 יסודות התכנות בשפת פייתון‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' לאוניד ברנבוים, רועי מימרן, חן אולמר

מטרות הקורס

הקורס נועד לשמש כקורס מבוא לתכנות, כלומר: פתרון בעיות, כתיבת אלגוריתמים וניתוחם, ולבסוף – הקידוד עצמו. כל החומר הנלמד בקורס ממומש בסופו של דבר באמצעות שפת תכנות. לימוד שפת התכנות הוא רכיב לא מבוטל בקורס. שפת התכנות הנלמדת בקורס היא פייתון.

חומר הלימוד

הסטודנטים ילמדו את הקורס בעזרת צפייה בהרצאות מצולמות שאליהן יתלוו מצגות. הקורס נלמד בשיטת הרצפים: הסטודנטים מתקדמים בלמידה בשלבים, בהתאם להנחיות ובהסתמך על החומרים המופיעים באתר הקורס (‏‏‏הרצאות המחולקות לסרטונים קצרים, חומרי קריאה, מצגות, תרגילים‎‎ אינטראקטיביים ועוד‎)‏.

נושאי הקורס

חלק א

חלק ב

תרגול

בקורס נדרש תרגול במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1 קורס זה אינו מיועד ללומדים בתוכניות לתארים במדעי המחשב.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.