האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון

20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח: פרופ' לאוניד ברנבוים, רועי מימרן, חן אולמר

מטרות הקורס

הקורס נועד לשמש מבוא למדעי המחשב, לתכנות ולניתוח נתונים. הקורס מציע נושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות. נוסף על נושאים אלה, הקורס דן גם במרכיבים מתקדמים יותר בתחומי מבני נתונים, אלגוריתמים ותכנות מונחה עצמים, וכן מדגיש עיבוד וניתוח נתונים, תוך שימוש בחבילות מגוונות. החומר הנלמד בקורס מתממש בסופו של דבר באמצעות שפת תכנות. לימוד שפת התכנות פייתון הוא מרכיב לא מבוטל בקורס.

חומר הלימוד

הסטודנטים ילמדו את הקורס בעזרת צפייה בהרצאות מצולמות שאליהן יתלוו מצגות. הקורס נלמד בשיטת "הרצפים": הסטודנטים מתקדמים בלמידה בשלבים, בהתאם להנחיות ובהסתמך על החומרים המופיעים באתר הקורס ‏‏(‏הרצאות המחולקות לסרטונים קצרים, חומרי קריאה, מצגות, תרגילים‎‎ אינטראקטיביים ועוד‎)‏.

נושאי הקורס

חלק א'

חלק ב'

תרגול

הקורס מחייב תרגול במחשב. לפרטים על שיטת התרגול ראו בחוברת הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.