האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20906 תכנות מונחה עצמים

20906 תכנות מונחה עצמים‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד לורנץ, תמר בניה

פיתוח חשיבה מונחית עצמים באמצעות תכנות בשפת תכנות מונחית עצמים טהורה. לימוד עקרונות של תכנות מונחה עצמים תוך שימת דגש על מנגנוני הפשטה בשפות OOP שונות, ובעיקר תכנות בשפת Smalltalk, הנחשבת לשפה הטובה ביותר ללימוד תכנות מונחה עצמים.

לא נדרש ידע מוקדם בשפת Smalltalk . הקורס כולל תרגול מעשי בהיקף נרחב בשפתSmalltalk  בסביבת הפיתוח Squeak, שניתן להריצה על מגוון מערכות הפעלה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספרים (‏באנגלית‎)‏:

T. Budd, Object-Oriented Programming, 3rd ed. (‏Addison Wesley, 2002‎)‏

A.P. Black et al., Squeak by Example (‏Bracket Publishing, 2007‎)‏

ועל מדריך למידה (‏בעברית‎)‏.