האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית

20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב, או יסודות הפיסיקה לביולוגים א + יסודות הפיסיקה לביולוגים ב‎)‏, כימיה אורגנית (‏או כימיה אורגנית לביולוגים‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: ייישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים. ידע קודם מומלץ: כימיה אי-אורגנית.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, ד"ר ורדה איטח, מרינה פוליאק

מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים ידע מסודר במבנה ובעקרונות הפעולה של המכשירים האנליטיים השונים. עם סיום לימוד הקורס אנו צופים כי הסטודנטים יכירו את המכשירים השונים ואת שימושיהם בהתאם לבעיה האנליטית אותה עליהם לפתור.

ספר הקורס

J.W. Robinson, E.M. Skelly Frame & G.M. Frame II, Undergraduate Instrumental Analysis, 6th ed. (‏Marcel Dekker, 2005‎)‏

הסטודנטים יקבלו את הספר באנגלית ובנוסף מדריך למידה בעברית.

פרקי הספר שיילמדו

פרק 1

עקרונות כימיה אנליטית מיכשורית

פרק 2

מבוא לספקטרוסקופיה

פרק 3

ספקטרוסקופית תהודה מגנטית גרעינית NMR

פרק 4

ספקטרוסקופית אינפרא אדום IR

פרק 5

ספקטרוסקופיה בתחום העל סגול UV והאור הנראה VIS

פרק 6

ספקטרוסקופית בליעה אטומית

פרק 7

ספקטרוסקופית פליטה אטומית

פרק 8

ספקטרוסקופית קרני X

פרק 9

ספקטרומטרית מסות I: עקרונות ומיכשור

פרק 10

ספקטרומטרית מסות II: ניתוח ספקטרא וישומים

פרק 11

עקרונות הכרומטוגרפיה

פרק 12

כרומטוגרפית גז

פרק 13

כרומטוגרפית נוזל