האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20915 כימיה אורגנית מתקדמת

20915 כימיה אורגנית מתקדמת‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים במדעי הטבע, ובכללן: כימיה כללית א, כימיה כללית ב (‏או כימיה כללית1 + כימיה אי-אורגנית‎)‏, כימיה אורגנית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מעבדה בכימיה אורגנית.

פיתוח הקורס: פרופ' עפר ריעני, ד"ר חוה גל, ד"ר דורותה צ'רקי

יועצים: פרופ' דמיטרי גלמן, פרופ' אמריטוס יצחק דותן, דר' ענבל טובי-ערד

מטרות הקורס

חומר הלימוד

Francis A. Carey, Richard J. Sundberg (‏Eds.‎)‏ Advanced Organic Chemistry; Part B: Reactions and Synthesis, 5th ed. (‏Springer 2007‎)‏.

ספר הקורס נלמד באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הרחבות והסברים נוספים, שאלות מנחות והכוונות אל ספר הלימוד. בנוסף, תצורף מקראה המכילה מתוך חלק א' של ספר הלימוד את פרק 6 במלואו וסעיפים מתוך פרק 3 ו- 7. 2

נושאי הלימוד


1 או כימיה כללית (‏20477 + 20487‎)‏ שאינם מוצעים עוד.

2 הסטודנטים לא יקבלו את חלקו הראשון של הספר:Advanced Organic Chemistry; Part A: Structure and Mechanisms.