האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20917 מבט על ננו-חומרים

20917 מבט על ננו-חומרים‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים במדעי הטבע וחיים, ובכללם: יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, כימיה כללית א + כימיה כללית ב (‏או אטומים מולקולות ותכונות החומר‎)‏, אחד משני הקורסים תרמודינמיקה או תרמודינמיקה לפיזיקאים,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית, כימיה אי-אורגנית.

פיתוח הקורס: פרופ' אהרון גדנקן, ד"ר אילנה פרלשטיין, ד"ר ענבל טובי-ערד

יועצים: פרופ' שלמה מגדסי, פרופ' יצחק מסתאי

ננו-חמרים מהווים את אבני היסוד למחקר בתחום הננו-טכנולוגיה. ייחודם הוא גודלם הזעיר – פחות מ-100 ננומטר (‏כאלפית מקוטר שערת האדם‎)‏ בממד אחד לפחות. בשל ממדיהם הזעירים ננו-חומרים מתפקדים אחרת מחומרים בגודל מאקרוסקופי מבחינה כימית, פיסיקלית וביולוגית.

הקורס עוסק בשיטות לסינתזה של ננו-חומרים והבנת תכונותיהם הכימיות והפיסיקליות תוך חשיפה למגוון רחב של יישומים אפשריים בתחומים: רפואה, טקסטיל, מזון, אלקטרוניקה ועוד.

לימוד הקורס נמשך על פני שני סמסטרים עוקבים. בסמסטר הראשון ילמדו פרקים נבחרים מתוך ספר הקורס:

D. Vollath, Nanomaterials – An Introduction to Synthesis, Properties and Applications, 2nd ed. (‏Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, 2013‎)‏

בתוספת אסופת מאמרים ומדריך למידה קצר. על חלק זה של הקורס יגישו הסטודנטים מספר מטלות.

בסמסטר השני יבחרו הסטודנטים נושא לעבודה סמינריונית בתחום המבוסס על מאמרים שפורסמו בספרות המדעית בשנים האחרונות. כתיבת העבודה הסמינריונית תיעשה בעזרת הדרכה של יועץ בתחום. כל סטודנט ירצה על עבודתו בפני צוות הקורס במפגש סיכום.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.