האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20918 אלקטרוניקה מתקדמת

20918 אלקטרוניקה מתקדמת‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה + 3 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

ידע קודם דרוש: הקורס עולם החשמל והאלקטרוניקה ב.

פיתוח הקורס: ד"ר אריאל לוצאטו, פרופ' יורם קירש

יועצים: פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' גדי גולן

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע מעמיק במבנה ובתפקוד של מעגלים אלקטרונים. יחד עם לימוד תכנים חדשים ומתקדמים, הסטודנטים יעמיקו את שליטתם בנושאים אשר הוצגו במסגרת קורסי הקדם עולם החשמל והאלקטרוניקה א + ב.

ספר הקורס

הספר מעגלים מיקרואלקטרוניים מאת סדרה וסמית (‏2011‎)‏, הכולל שני כרכים  מעגלים מיקרואלקטרוניים כרך א + כרך ב.

הספר הוא תרגום 5 הפרקים הראשונים של הספר:

A.S. Sedra & K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 5th ed. (‏Oxford University Press, 2004‎)‏

נושאי הלימוד