האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20920 נושאים נבחרים בביולוגיה של התא

20920 נושאים נבחרים בביולוגיה של התא‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס גנטיקה א.1 תנאי קבלה נוספים ייקבעו בהתאם לנושא הספציפי.

פיתוח הקורס: ד"ר רונית ויסמן

ביולוגיה של התא הוא תחום במדעי החיים העוסק בתאים – מבנה ותפקיד האברונים התאיים, מחזור חלוקות התא, יציבות גנומית, מסלולי מעבר אותות, מוות תאי ועוד. חקר התא נעשה באמצעות מיקרוסקופיה ושיטות מבוססות גנטיקה, ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית. להבנה של תהליכים תאיים השלכות לגבי ריפוי וטיפול במחלות רבות, כגון סרטן, מחלות מטבוליות, אוטואימוניות ועוד.

במשך הלימודים בקורס יתעמקו הסטודנטים בנושא אחד מרשימת הנושאים בביולוגיה של התא, יסקרו את ספרות המחקר הקיימת בנושא, יכתבו עבודה סמינריונית ויציגו את עבודתם בפני המדריך ו/או בפני עמיתיהם ללימודים בקורס.


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.