האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20922 סמינר בבינה חישובית

20922 סמינר בבינה חישובית‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות במדעי המחשב, סיום בהצלחה של לפחות קורס מתקדם אחד במדעי המחשב ועמידה בדרישות האנגלית. ההרשמה מותנית באישור של האחראית על הסמינרים. ידע קודם דרוש: מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים, מבוא לבינה מלאכותית. ידע קודם מומלץ: הקורסים חישוביות ביולוגית, כריית מידע.

תחום הבינה החישובית הוא תת-תחום של בינה מלאכותית הכולל פרדיגמות חישוביות שונות ונשען על אלגוריתמים היוריסטיים. הוא כולל בעיקר אלגוריתמים אבולוציוניים, לוגיקה עמומה, למידה חישובית ונושאים קרובים, ובמיוחד מערכות נבונות היברידיות.

מטרות הסמינר

להציג בפני המשתתפים נושאי מחקר עדכניים (‏תאורטיים ויישומיים‎)‏ מתחום הבינה החישובית; לפתח את יכולת הלומדים להתמודד עם מאמרים מהספרות המקצועית העדכנית; לפתח את יכולת הלומדים להכין מצגת בנושא מדעי עדכני ולשאת הרצאה בנושא; לפתח את יכולת הלומדים בעריכת דיון בנושא מדעי; לפתח את יכולת הלומדים לכתוב עבודת סיכום בנושא מדעי עדכני.

מתכונת הסמינר

הסמינר כולל מפגשים קבוצתיים. המפגש הראשון יהיה מפגש היכרות ומבוא. במפגשים הבאים יציגו הסטודנטים את הנושאים בהרצאות של שעה כל אחת על הנושא שיקבלו ובהסתמך על המאמר שיקבלו ומאמרים נוספים שיצטרכו למצוא ולקרוא. כמו כן יידרשו הסטודנטים להגיש עבודת סיכום כתובה המבוססת על המאמרים שיוצגו והנקודות שיועלו בדיון הקבוצתי.

נושאי הסמינר ישתנו מעת לעת, בהתאם לתחומי העניין של הנרשמים ושל המנחה.

הערה: הסמינר אינו מוצע בכל סמסטר. מספר הסטודנטים בסמסטר שבו מוצע הסמינר מוגבל.