האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20924 גנטיקה ב

20924 גנטיקה ב‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה + 2 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורס גנטיקה א, ביוכימיה א (‏או ביוכימיה א לכימאים‎)‏, או התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏ וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: עידית ברלס (‏‏עריכה מדעית וריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' דניאל סגל (‏‏ייעוץ מדעי‎)‏, מעיין שטיינברג, עדי מרקוזה-הס (‏‏תרגום‎)‏‎; טובה צורף, ענת לויט (‏‏עריכה‎)‏‎, פרופ' מירי סורוז'ון (‏אחראית אקדמית על הפיתוח‎)‏, נטע אלטמן (‏מקראת מאמרים‎)‏

הגנטיקה היא ענף במדעי החיים העוסק בגנים, בתורשה ובדרך שבה הגנים מעורבים בקביעת תכונות של אורגניזמים. הגנטיקה מספקת כלים לחקירת תפקודם של הגנים ומאפשרת לבחון את הפעולה ההדדית של כלל הגנים באורגניזם ואת השפעתם של הגנים על אוכלוסיות. משנות השבעים של המאה ה-20 השתנו פניה של הגנטיקה בעקבות גילויים בעלי משמעות מרחיקת לכת לכל מדעי החיים, כולל השלכות ופוטנציאל ליישומים חסרי תקדים בתחומי הרפואה והחקלאות. בקורס מוצגים בהרחבה החידושים האלה, לצד דיון במחקרים מדעיים פורצי דרך מהעת האחרונה.

הקורס גנטיקה ב הינו קורס המשך לקורס גנטיקה א ומבוסס על חלקים מהמהדורה המתורגמת של הספר:

A.J.F. Griffiths, S.R. Wessler, R.C. Lewontin & S.B. Carrol, Introduction to Genetic Analysis, 9th ed. (‏W. H. Freeman 2008‎)‏

בנוסף, הקורס כולל מקבץ מאמרים באנגלית וכן מדריך למידה בעברית

נושאי הלימוד


1

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

החל מסמסטר א2017 מוחלף הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד, בשני הקורסים: גנטיקה א (‏4 נ"ז רגילות‎)‏ וגנטיקה ב (‏2 נ"ז רגילות + 2 נ"ז מתקדמות‎)‏. סטודנטים שתכנית הלימודים שלהם מחייבת את הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד (‏מדעי החיים בהדגשת הביוטכנולוגיה, מדעי החיים בהדגשה תאית-מולקולרית, מדעי החיים עם צבר קורסים של קדם-רפואה והשילוב של מדעי החיים ומדעי המחשב‎)‏ יחויבו ללמוד את הקורסים גנטיקה א וגנטיקה ב. בשאר התכניות במדעי החיים, הקורסים גנטיקה א וגנטיקה ב יהיו קורסי בחירה.