האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20941 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר

20941 קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר‏1

2 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: 60 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם לפחות 40 נקודות זכות עבור קורסים במדעי החיים (‏כולל הקורסים ביולוגיה כללית א +ביולוגיה כללית ב‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' מירי סורוז'ון, פרופ' ענת ברנע, ד"ר רונית וייסמן, ד"ר יאיר בן חיים, ד"ר עינת חזקני קובו

קריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים היא אמצעי חשוב בידיהם של חוקרים וסטודנטים. מטרת הקורס היא לתת בידי הסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים, לניתוח התוצאות המוצגות במאמרים אלה, להבנה של המסקנות הנובעות מהתוצאות ולתכנון של מחקר המשך.

מבנה הקורס

נושאי המאמרים שיילמדו יתחלפו מדי שנה בהתאם לתחום הדעת של חבר הסגל שיעביר את הקורס.

הרכב הציון


1 או הקורס שמספרו 20491, שהקנה 2 נ"ז רגילות עד סמסטר ב2017.