האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה

20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה‏

8 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: 115 נקודות זכות עבור קורסים במסלול הנדסת תוכנה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס הנדסת תוכנה. ההרשמה לפרויקט מותנית באישור בכתב מן האחראי לפרויקטים במדעי המחשב.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד לורנץ

הפרויקט המסכם מיועד לסטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב במסלול הנדסת תוכנה. מטרות הפרויקט לאפשר לסטודנטים במסלול להנדסת תוכנה לרכוש ניסיון ולהתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט תוכנה גדול בארגון, או לבצע פרויקט מחקרי בהנדסת תוכנה המשתלב במחקר המעשי הנערך באוניברסיטה הפתוחה.

מבנה הפרויקט

הפרויקט המסכם יבוצע על ידי צוות של 3-2 סטודנטים. לכל פרויקט ימונה, בנוסף למרכז ההוראה, מנחה שילווה את הצוות במהלך הפרויקט, ומינויו ייעשה באישור מרכז ההוראה.

הצוות יגדיר, כבר בשלבים הראשונים, מדדים לאבחון האפקטיביות ולמדידת התרומה והערך המוסף של הפרויקט. בסיום הפרויקט יהיה על הצוות להגיש תוצר עובד ומתועד (‏על פי הגדרת מנחה הפרויקט‎)‏ ולהציגו בפני מנחה הפרויקט.

הפרויקט מבוצע לאורך שני סמסטרים עוקבים.