האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20956 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר (‏אנגלית‎)‏

20956 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר (‏אנגלית‎)‏‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: 48 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים כימיה אי-אורגנית, כימיה אורגנית מתקדמת, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מעבדה בכימיה אורגנית או מעבדה בכימיה אי-אורגנית.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

פיתוח הקורס: פרופ' עפר ריעני, ד"ר אריאלה כספי-קנטי

יועצים: פרופ' מארק גנדלמן

הקורס עוסק בתגובות קטליטיות המבוססות על שימוש בקומפלקסים אורגנומתכות-מעבר. תגובות אלו לוקחות חלק מרכזי בסינתזה רב-שלבית של תרכובות אורגניות חדשות בכלל וביישומים סינתטיים בתעשייה הפטרוכימית, התרופתית ובתעשיית הפולימרים בפרט.

הסטודנטים ייחשפו לנושאים נבחרים בתחום כימיה אורגנומתכתית: (‏1‎)‏ קומפלקסים של אורגנו-פלדיום ושימושיהם בתגובות צימוד צולב, ו-(‏2‎)‏ קומפלקסים של רוטניום ושימושיהם כזרזים בתגובות מטתזה אולפינית ובתגובות פילמור.

מבנה הקורס

לימוד הקורס מחולק לשני שלבים. בשלב הראשון יילמדו את הנושאים הנבחרים מתוך פרקים נבחרים של הספרים שלהלן:

A. John F. Hartwig Organotransition Metal Chemistry, (‏University Science Books, 2010‎)‏.

B. Karol Grela, Olefin Metathesis (‏Wiley, 2014‎)‏.

בנוסף, יידרשו הסטודנטים לקרוא מאמרי סקירה עדכניים וממדריך למידה המלווה את המקורות הספרותיים השונים. על חלק זה של הקורס יגישו הסטודנטים מספר מטלות.

בחלקו השני של הקורס ייכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית בעזרת הדרכה של מנחה הקורס ו/או יועץ בתחום. כל סטודנט יציג את העבודה הסמינריונית בפני המדריך שלו בשיחת סיכום.

נושאים אפשריים לעבודה הסמינריונית: כל תחום או נושא שיש בו פריצת דרך סינתטית משמעותית המאפשרת הכנה של משפחת תרכובות חדשות או פיתוח חומרים "פונקציונליים".


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.