האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20960 נושאים נבחרים באימונולוגיה (‏אנגלית‎)‏

20960 נושאים נבחרים באימונולוגיה (‏אנגלית‎)‏‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים אימונולוגיה, גנטיקה א,2 וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס גנטיקה ב.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית –

פיתוח הקורס: ד"ר רות לומניצר, פרופ' מרים סורוז'ון

תורת החיסון, כמו תחומים אחרים במדעי החיים, היא תחום דינמי מאוד המתפתח ומתחדש בקצב מהיר. מידע חדש ועדכני מתפרסם חדשות לבקרים בספרות המקצועית, והוא מדווח ומעדכן את הקהילה המדעית על חידושים והתפתחויות ועל יישומים שלהם ברפואה, בביוטכנולוגיה, בחקר התא, בביולוגיה מולקולרית ובתחומים אחרים של מדעי החיים.

הקורס מתמקד בשלושה נושאים שבהם חלו התפתחויות מעניינות בשנים האחרונות, ובפרט במנגנונים מולקולריים של תהליכים במערכת החיסון, ובהתפתחויות שיש להן השלכות על תחומים אחרים במדעי החיים ועל יישומים של חידושים ותגליות.

חומר הלימוד כולל פרקי קריאה מתוך המהדורה השישית המתורגמת של הספר:

Kuby Immunology, 6th ed. (‏W.H. Freeman, 2007‎)‏

ומאמרים באנגלית בשלושה נושאים עיקריים:

הסטודנטים נדרשים להגיש מטלות על שניים משלושת הנושאים ולהכין עבודה סמינריונית בנושא נבחר. כל סטודנט ירצה על עבודתו או יציג אותה בפני המדריך שלו בשיחת סיכום.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.