האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20961 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (‏אנגלית‎)‏

20961 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (‏אנגלית‎)‏‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, עולם החיידקים, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה א,2 עקרונות הביוטכנולוגיה.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק מזרחי

ביוטכנולוגיה הוא תחום במדעי החיים שעניינו שימוש בתגליות מדעיות מתחום הביולוגיה לשימושים טכנולוגיים בעלי היבט מעשי.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות באיסוף חומר וכתיבה של עבודה סמינריונית בנושא כלשהו מתחום הביוטכנולוגיה ותוך כך להרחיב את ידיעותיהם בתחום דעת זה.

הקורס יעסוק בנושאים שונים בביוטכנולוגיה לפי בחירת הסטודנטים, תוך התייעצות עם המנחה. בין הנושאים שבהם יוכלו הסטודנטים לבחור: היבטים ויישומים ביוטכנולוגיים שמקורם בעולם המיקרוביולוגיה, עולם מדעי הצמח או החי. רשימה של נושאים אפשריים תוצע מדי סמסטר באתר הקורס. גם בנושאים אחרים, שיציעו הסטודנטים, אפשר יהיה לכתוב עבודה בתיאום עם המנחה.

מבנה הקורס

הסטודנטים יגישו עבודה סמינריונית שסוקרת את הידע הקיים בנושא מסוים בתחום הביוטכנולוגיה. יהיה עליהם להפגין ידע והבנה של השאלה המדעית, של השיטות המחקריות ושל הידע הקיים בתחום זה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.