האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20962 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏אנגלית‎)‏

20962 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏אנגלית‎)‏‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר בן חיים, פרופ' ענת ברנע

נוירוביולוגיה הוא ענף בין-תחומי שעניינו חקר המוח ומערכת העצבים והוא נמצא כיום בקדמת המחקר במדעי החיים. ענף זה עוסק בהיבטים שונים של פעילות מערכת העצבים החל מהרמה המולקולרית והתאית ועד רמת המוח, האורגניזם וההתנהגות.

במשך הלימודים בקורס יתעמקו הסטודנטים בנושא אחד מרשימת הנושאים העוסקים בהיבטים הללו, יסקרו את ספרות המחקר הקיימת בנושא, יכתבו עבודה סמינריונית ויציגו את עבודתם בפני המדריך ובפני עמיתיהם ללימודים בקורס.

לפרטים נוספים לגבי הנושאים המוצעים במסגרת הקורס נא לפנות לצוות הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.