האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20963 הרצאות אורח-נושא מיוחד במדעי המחשב

20963 הרצאות אורח-נושא מיוחד במדעי המחשב‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: 36 נ"ז במדעי המחשב וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. יתכנו תנאי קבלה נוספים, בהתאם לנושא הקורס. ההרשמה לקורס מותנית באישור בכתב מהאחראי האקדמי.