האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20969 כתיבה מדעית (‏אנגלית‎)‏

20969 כתיבה מדעית (‏אנגלית‎)‏‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי הטבע והחיים - כללי

תנאי קבלה: 60 נ"ז במדעי הטבע והחיים ובינהם לפחות קורס מתקדם אחד במדעי הטבע והחיים. כמו כן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

קריאה של מאמרים מדעיים באנגלית וכתיבה אקדמית באנגלית הם כישורים חשובים לסטודנטים במדעי הטבע והחיים, ובפרט לכאלה שמעוניינים לעסוק במחקר מדעי או בתחומים המשיקים לו. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים את המיומנויות הנדרשות לכתיבה באנגלית עם דגש על מחקר בתחומי המדעים. הקורס יכלול מפגשים שבהם ילמדו ויתורגלו מיומנויות של כתיבה של חומר מדעי באנגלית. הציון בקורס ינתן על סמך מטלות כתיבה לאורך הקורס ומטלה מסכמת.

Scientific Writing (‏English‎)‏

The ability to read and write scientific articles in academic English is important for students in the natural and life sciences, particularly for those who wish to engage in scientific research or related academic fields . During this course, students will acquire the skills necessary for writing in English with an emphasis on scientific research. The course will include sessions in which students learn and practice the skills of scientific writing. The course grade will be based on writing assignments and a final assignment..