האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

קורסים של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת א 20991

20991 קורסים של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת א

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי הטבע והחיים – כללי

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / כימיה / מדעי החיים / מדעי כדור הארץ

תנאי קבלה: 72 נקודות זכות במדעים, מהן לפחות 62 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי הטבע והחיים בממוצע של לפחות 85, ובכללם לפחות קורס מעבדה אחד וקורס מתקדם אחד, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה נוספים בהתאם לכל קורס. לפרטים לגבי תנאי הקבלה המפורטים לכל קורס ולאישור הרשמה יש לפנות אל מרכז ההוראה של קורסי המכון הבין-אוניברסיטאי באו"פ. ההרשמה לקורס מותנית גם באישור ועדת הקבלה של המכון הבין-אוניברסיטאי.

הקורסים מתקיימים במשך שבוע עד שבועיים באילת וכוללים עבודת שדה ומעבדה, הרצאות וסמינריונים. רשימת הקורסים המוצעים במכון משתנה מעת לעת. המידע המעודכן והמלא לגבי הקורסים המוצעים מופיע באתר של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת: http://www.iui-eilat.ac.il.

במסגרת הלימודים לתואר ניתן ללמוד לכל היותר 2 קורסים בין-אוניברסיטאיים (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאחד מביניהם יכול להיות הקורס ביולוגיה של עטלפי מדבר (‏20993‎)‏, המתקיים באוניברסיטת בן-גוריון. קורסים אלו יירשמו בגיליון הציונים המלווה את תעודת הבוגר והציון שלהם ישוקלל בציון הסופי. פרטים על שינויים ועל הליך הרישום ניתן לקבל ממרכז ההוראה של קורסי המכון הבין-אוניברסיטאי באו"פ ו/או ממזכירות המחלקה למדעי הטבע והחיים בטלפון 09-7781747/6.