האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22000 הגדרת החיים

22000 הגדרת החיים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: יפעת גל, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר איריס פריי, ד"ר שרה שורץ

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק

קורס זה הוא הראשון משלושת קורסי התשתית בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית. מטרתו העיקרית היא לשרטט את מאפייני החיים המבדילים אותם מהטבע בכללותו.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת ומפגש סמינריוני. חומר הלימוד כולל קטעים נבחרים מחמישה ספרים ואסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים. חומר הלימוד כולל ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.