האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה

22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

שיוך נוסף: מדעים-כללי

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית או באישור מרכזת ההוראה של הקורס. ידע קודם דרוש: לפחות 60 נ"ז עבור קורסים קודמים, הקורס ביולוגיה כללית א או הקורס אשנב למדעי החיים.

פיתוח הקורס: פרופ' אבינעם אדם, ד"ר בתיה זלינגר; פרופ' שמעונה גינצבורג; ד"ר שרה שורץ

יועצים: פרופ' דוד הד, ד"ר סנאית גיסיס

מיזם גנום האדם

(‏Human Genome Project, HGP‎)‏

מיזם הרבגוניות

(‏Human Diversity Genome Project, HDGP‎)‏

בעיות פילוסופיות, אתיות וחברתיות הצומחות ממיזמי הגנום