האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22008 המשבר האקולוגי והאדם

22008 המשבר האקולוגי והאדם‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית או באישור מרכזת ההוראה של הקורס. ידע קודם דרוש: לפחות 60 נ"ז עבור קורסים קודמים, הקורס בעיות בפילוסופיה של המוסר.

פיתוח הקורס: ד"ר סוזי פישר, פרופ' שמעונה גינצבורג

יועצים: ד"ר ליה אטינגר, פרופ' אוריאל ספריאל, ד"ר איילת שוסטר

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגשים סמינריוניים, שני ספרים, אסופת מאמרים.