האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה

22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: יפעת גל, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר שרה שורץ

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

קורס זה הוא השני משלושת קורסי התשתית בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית. לקורס שתי מטרות עיקריות: הראשונה היא לדון בשאלה מרכזית בפילוסופיה של המדע – שאלת הרדוקציה – ובהיבטיה הייחודיים בביולוגיה, ואילו השנייה היא להציג מושג ייחודי המאפיין את התופעות הביולוגיות ואת חקירתן – מושג הטלאולוגיה.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

-שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת ומפגש סמינריוני. חומר הלימוד כולל פרקים מתוך ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.

-שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים. חומר הלימוד כולל ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.