האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות חברתיות וביו-אתיות

22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות חברתיות וביו-אתיות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית או קבלה לתעודה בלימודי מגדר ובאישור של מרכז/ת ההוראה בקורס.

פיתוח הקורס: פרופ' יעל השילוני-דולב

יועצים: פרופ' אביעד רז, ד"ר חגי בועז וד"ר נורית קירש

תחום הרפואה, מסוף המאה ה-19 ואילך, מבוסס בראש ובראשונה על מחקר ועל ידע ביולוגי, על כן הרפואה והביולוגיה קשורים זה בזה לבלי הפרד. מבין ענפי הרפואה, רפואת הפריון היא מתחומים הנמצאים כיום בחוד החנית של המחקר והפרקטיקה הרפואיים. טכנולוגיות הפריון החדישות הן מקור בלתי נדלה לדיונים ביו-אתיים, משפטיים וחברתיים סוערים, שכן הן משנות סדרי עולם שנראו עד לפני זמן לא רב טבעיים ולא ניתנים לשינוי, כמו כן הן מערערות מושגים תרבותיים בסיסיים מתחום השארות והמשפחה, המגדר, הגוף והטבע, כמו גם את עצם ההגדרה של החיים עצמם.

מטרת הקורס היא להכיר את הטכנולוגיות העיקריות בתחום הפריון העכשווי, את הדילמות העיקריות שהן מעוררות ואת העמדות המגוונות המשמשות בוויכוחים על אודותיהן. החל בעמדות שמבקשות להגביל את המחקר, הפיתוח, השימוש והמימון של טכנולוגיות מסוימות, וכלה בעמדות הפוכות המצדדות בהתרת המחקר, השימוש ולעתים קרובות אף המימון הציבורי של מגוון טכנולוגיות. הקורס ייתן בידי הסטודנטים כלים לדיון ביקורתי ומאוזן בהשלכות האתיות והחברתיות של טכנולוגיות הפריון בהן משתמשים בעולם המערבי בכלל, ובישראל בפרט.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

הקורס כולל חוברת הקדמה והרצאת פתיחה מוקלטת, ארבעה ספרים שמהם יקראו הסטודנטים פרקים נבחרים, אסופת מאמרים. וכן שני מפגשים סמינריוניים.