האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי

22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית או קבלה לתעודה בלימודי מגדר ובאישור של מרכז/ת ההוראה בקורס.

פיתוח הקורס: ד"ר נורית קירש

יועצים: פרופ' פנינה ג. אביר-עם, פרופ' אורן הרמן, פרופ' חוה יבלונקה

הקורס מציע התבוננות בהיסטוריה של הביולוגיה במאות ה-19 וה-20 מנקודת מבט מגדרית. במהלך הלימוד נציג וננתח את האתגרים שניצבו בפני נשים שביקשו לעסוק במחקר בתחומים השונים של מדעי החיים, ואת הדרכים השונות שבאמצעותן הצליחו להתמודד עם אתגרים אלה. תרומתן של חלק מהמדעניות שבהן נתמקד נחקקה על דפי ההיסטוריה, תרומתן של אחרות לא זכתה להכרה.

הקורס כולל לימוד של תהליכים היסטוריים שקשורים להתרחבות אפשרויות ההשכלה האקדמית והתעסוקה המדעית לנשים, לצד הכרה של מסגרות התייחסות סוציולוגיות לנושא, ודיון בתפיסות שונות בדבר השאלות מהו מדע ומיהו המדען האידאלי. מנקודת המבט המתמקדת בקבוצת מיעוט, ילמדו הסטודנטים על מאפייני הקהילייה המדעית ואופן פעולתה. נוסף על כך יעמיקו את הידע שלהם על התפתחות תחום הביולוגיה ב-200 השנים האחרונות: המעבר מנטורליזם המבוסס בעיקר על תצפיות שדה, לביולוגיה ניסויית שמתבצעת בעיקר בין כתלי המעבדה, תהליכי מיסוד פרופסיונליים וקשרי הגומלין בין ביולוגיה לתחומי מדע אחרים (‏כימיה, פיסיקה, מתמטיקה ומחקר רפואי‎)‏.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס