האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22015 המיקרוביולוגיה מאתגרת את הביולוגיה

22015 המיקרוביולוגיה מאתגרת את הביולוגיה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: ד"ר תמר שניידר וד"ר נורית קירש

בשלושת העשורים האחרונים חלה עליה בחקר עולם המיקרובים ונחשפה השפעתם המכריעה על כל מערכות החיים על פני כדור הארץ. בפרט, התרחבות המחקר של המיקרובים בסביבתם הטבעית קידמה את ההבנה של מעגלי מחזור ביוכימיים בטבע, והתקדמות המחקר בתחום הביו–רפואה, עוררה סערה עם גילוי עולם המיקרובים השותפים לנו וחיוניים להישרדותנו. אנו נבחן את ההתפתחויות המחקריות הללו ואת השפעותיהן על מושגים ומודלים בביולוגיה.

הקורס ידון באתגרים במפגש בין המיקרו למקרו בכמה רמות. תחילה נעקוב אחר התפתחות מושגים ופרקטיקות מחקריות במיקרוביולוגיה החל מהתצפיות שביצע אנטוני ון-לוונהוק במאה ה-17 ביצורים המקרוסקופיים, דרך התפתחות המחקר הבקטריולוגי והאימונולוגי במחצית השניה של המאה ה-19, ועד להתפתחויות טכנולוגיות עכשוויות של ריצוף גנטי של משטחים וביוטופים של קהילות מיקרוביאליות בסביבתם הטבעית.

בהמשך, נבחן את הסוגיות העולות מן הקושי המושגי בהגדרת תופעות בגלל קני המידה השונים ונציע מסגרת אינטגרטיבית לקריאה הבוחנת את האופן שבו המיקרוביולוגיה מאתגרת מושגים ומודלים מחקריים באקולוגיה, אימונולוגיה וביו-רפואה. כחלק מתהליך הלמידה והבחינה ההיסטורית, המושגית והטכנולוגית, נתעמק במחקרים עכשוויים המשלבים מודלים מתוך המיקרוביולוגיה בתחומים שונים כגון, רפואה, חקלאות ותעשיית המזון.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

הקורס כולל אסופת מאמרים, אתר קורס שמהווה מדריך למידה, שני מפגשים סמינריוניים שהנוכחות בהם חובה, ומספר מפגשים מקוונים.