האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22905 גאומטריה חישובית

22905 גאומטריה חישובית‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: ד"ר קלרה קדם, ד"ר מיריי אביגל

יועץ: פרופ' מיכה שריר

הגאומטריה החישובית עוסקת בתכנון ובניתוח של אלגוריתמים לפתרון בעיות גאומטריות. שורשיה במתמטיקה הקלאסית, והיא קשורה הן למדעי המחשב העיוניים והן ליישומים מעשיים.

הבעיות הנדונות בתחום זה נוגעות לעצמים גאומטריים כמו נקודות, קטעים ומצולעים במישור, או לנקודות, לקטעים, למשטחים וכדומה במרחב מממד גבוה יותר.

המחקר העיוני בגאומטריה חישובית מיושם בתחומים אחרים במדעי המחשב, כגון: ראייה ממוחשבת, גרפיקה ממוחשבת ורובוטיקה, וכן בתחומים שאינם נמנים עם מדעי המחשב, כגון: הנדסה, סטטיסטיקה וביולוגיה מולקולרית.

מטרת הקורס ללמד בעיות קלאסיות בגאומטריה חישובית, דרכי ניתוחן וטכניקות שונות לפתרונן, וכן אלגוריתמים מעודכנים וטכניקות מתקדמות. יילמדו מבני נתונים לנתונים גאומטריים לבעיות שונות, ויידונו יישומים שונים.

בקורס יידונו בעיות במגוון רחב, כגון: חיתוכים, חישוב קמור במישור וביותר משני ממדים, דיאגרמות וורונוי, תילותים, תכנון לינארי בממד נמוך, גאומטריה של מלבנים, עצי קטעים, איתור נקודות, מערכי קווים וקטעים במישור, אלגוריתמים אקראיים וכן תכנון תנועת רובוטים.

חומר הלימוד

  • פרקים מתוך הספר:

M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld & M. Overmars, Computational Geometry: Algorithms and Applications, 3rd ed. (‏Springer Verlag, 2008‎)‏

  • מדריך למידה


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.