האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם

22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך, ד"ר מיה הרמן, ד"ר צביקה פירסט; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מרים ברד, פרופ' משה פולטשק

שיטת הסימולציה (‏הדמיה‎)‏ מהווה כלי חשוב לניתוח מערכות באמצעות בניית מודל מתמטי של המערכת והדמיית ביצועי המערכת באמצעות המודל שנבנה.

מודל הסימולציה שימושי בעיקר לניתוח ולאמידת הביצועים של מערכות סטוכסטיות מורכבות, שקשה או לא ניתן לנתחן בצורה אנליטית, או שביצוע בדיקות על המערכת עצמה יקר מאוד או שאינו בר-ביצוע.

ביצוע סימולציה מורכב מכמה שלבים: ניסוח הבעיה והגדרת גבולות המערכת, בניית מודל המייצג את המערכת, יצירת תצפיות אקראיות, תכנון ניסויים על המודל, ביצוע הניסויים באמצעות תוכנת מחשב, בדיקת תקפות ומהימנות המודל, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות.

סימולציה משמשת במגוון רחב של תחומים. במדעי המחשב נעשה שימוש בסימולציה הן במחקר והן בישומים, בנושאים כגון ניתוח פרוטוקולי תקשורת, ניתוח אלגוריתמים לניתוב, וניתוח הקצאת משאבי מחשב.

בקורס יידונו נושאים תאורטיים הקשורים בבניית מודלים ובשיטות סימולציה בדידה; כמו כן יכלול הקורס התנסות מעשית בבניית מודל סימולציה בעזרת תוכנת ARENA.

חומר הלימוד

A.M. Law, Simulation Modeling and Analysis, 5th ed. (‏McGraw Hill, 2015‎)‏

W.D. Kelton, R.P. Sadowski & N.B. Swets, Simulation with Arena, 6th ed. (‏McGraw Hill, 2015‎)‏


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.