האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22912 מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת

22912 מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: ד"ר שמואל טישברוביץ

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, ד"ר גלעד קורן

למערכות תגובתיות ולמערכות זמן אמת יש חשיבות רבה בחיי היומיום – החל במערכות ביתיות, כגון וידאו, וכלה במערכות לבקרת כורים – אך הן נמנות עם המערכות המסובכות ביותר לאפיון ולבנייה. מערכות זמן אמת הן חלק ממשפחה רחבה יותר של מערכות – המערכות התגובתיות.

נושאי הלימוד

  • מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת

  • אפיון דרישות, ניתוח ותיכון של מערכות תגובתיות: א. גישה לא פורמלית; ב. גישה פורמלית

  • המודל הסינכרוני למערכות תגובתיות: א. הגישה הסינכרונית; ב. דיאגרמות מיצוב – Statecharts; ג. השפה Esterel

  • אלגוריתמים לתזמון משימות

חומר הלימוד

  • מקראה של מאמרים

  • מדריך למידה


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.