האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22913 עיבוד תמונה

22913 עיבוד תמונה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: ד"ר מיריי אביגל, ד"ר מיה הרמן, ד"ר אריה פיקז, ד"ר עזריה כהן, אורן גולן

יועצים: פרופ' נחום קרייתי, פרופ' טל הסנר

עיבוד תמונות הוא תחום יישומי במדעי המחשב, העוסק בעיבוד של תמונה ושל וידאו דיגיטליים. בקורס זה יילמדו היסודות התאורטיים והמעשיים הדרושים לצורך עיבוד וניתוח תמונה במחשב.

הקורס מלווה בשימוש בתוכנת עזר לעיבוד תמונה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

R.C. Gonzalez & R.E. Woods, Digital Image Processing, 3rd ed. (‏Prentice Hall, 2008‎)‏

R. Crane, A Simplified Approach to Image Processing (‏Prentice Hall, 1997‎)‏


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.