האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22916 הנדסת תוכנה

22916 הנדסת תוכנה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: ד"ר שי קניג

יועץ: פרופ' דוד לורנץ

הקורס עוסק במחזורי החיים השונים של פיתוח תוכנה ובפעילויות הבסיסיות של הפיתוח כולל אפיון דרישות תוכנה וניהולן; תיכון תוכנה; בדיקות ושילוב תוכנה; תחזוקת תוכנה; ושיפור תהליכי פיתוח תוכנה. הקורס מדגיש עקרונות ומושגים בסיסיים של פעילויות הפיתוח ודן בטכניקות ספציפיות כדי להמחיש אותן.

חובות הקורס כוללות מטלות, בחינה, וביצוע פרויקט שיימשך עד 6 חודשים אחרי סיום הסמסטר.

נושאי הלימוד

 • מבוא להנדסת תוכנה

 • מודלים לתהליך הפיתוח

 • דרישות תוכנה – עקרונות, מושגים וטכניקות

 • תיכון תוכנה – עקרונות, מושגים וטכניקות

 • בדיקות תוכנה – עקרונות, מושגים וטכניקות

 • תחזוקת תוכנה

 • מודלים לשיפור תהליך הפיתוח

חומר הלימוד

 • פרקים נבחרים מתוך הספר:

I. Sommerville, Software Engineering, 9th ed. (‏Addison-Wesley, 2011‎)‏

 • פרקים נבחרים מתוך התקן:CMMI for Development, Rev. 1.3

 • אוסף שקפים

 • מדריך לקורס


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.