האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22919 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים

22919 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1 ידע קודם מומלץ: הקורסים הנדסת תוכנה, סדנה בתכנות מכוון עצמים או סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java.

פיתוח הקורס: ד"ר שמואל טישברוביץ

יועץ: פרופ' דוד הראל

ניתן להשתמש בגישה מונחית עצמים כבר בשלבי הניתוח והעיצוב של מערכת, ולא רק בשלב התכנות. כך ניתן להשיג תהליך פיתוח המבוסס כולו על אותה גישה, בניגוד למצב שהיה קיים, שבו בכל שלב השתמשו בגישה שונה. לשיטת הפיתוח מונחית העצמים יש יתרונות שבאמצעותם אפשר להתגבר על התופעות שכותרתן היא "משבר התוכנה". הגישה מונחית העצמים מאפשרת לתאר בצורה אחידה ישויות המהוות בסיס למערכות המפותחות מאסף של מודלים הניתנים לשימוש חוזר.

בקורס זה יובהרו מושג הפיתוח מונחה העצמים ועקרונות הפיתוח, וכן כיצד שיטה זו מובילה לתפוקה גבוהה יותר ובעיקר איכותית יותר.

נושאי הלימוד

1. מבוא

 • מבוא להנדסת תוכנה

 • מבוא לגישה מונחית עצמים

2. ניתוח ותיכון מונחה עצמים

 • מודלים: טיפוסי נתונים מופשטים; תיכון על פי חוזים

 • Use-Cases

 • תיאור סטטי של המערכת

 • זיהוי מחלקות

 • יחסים בין מחלקות

 • כרטיסי CRC

 • תיאור דינמי של עצמים

 • דיאגרמות מיצוב

 • תיאור דינמי של קשרים בין עצמים

 • תרחישים

 • Sequence diagrams

 • Communication diagrams

 • דוגמאות

 • דפוסי עיצוב

 • תכנות מונחה היבטים

 • הגישה הזריזה (‏Agile‎)‏ לפיתוח תוכנה

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על קובץ מאמרים, קובץ שקפים ואתר הקורס.


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.