האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22920 בדיקות תוכנה

22920 בדיקות תוכנה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.2 ידע קודם מומלץ: הקורס הנדסת תוכנה.

פיתוח הקורס: ד"ר מרק טרכטנברוט

אחראי אקדמי: פרופ' דוד הראל

בקורס נלמדים מושגים ועקרונות של בדיקת תוכנה, סוגים שונים של פעילויות בדיקה הקשורות לשלבים שונים בפיתוח תוכנה, שיטות בדיקה שונות והכלים הרלוונטיים. כמו כן, הקורס מציג היבטים מעשיים של בדיקת תוכנה: שימוש בטכניקות בדיקה שונות, פיתוח של מפרטי בדיקה ושל תהליכי בדיקה, ופיתוח קטלוגי טסטים.

נושאי הלימוד

 • עקרונות של בדיקת תוכנה

 • בדיקת דרישות

 • בדיקת תיכון

 • בדיקת תוכנה – בדיקות מיקרו

 • בדיקת מערכת – בדיקות מקרו

 • בדיקת שינויים

 • טכניקות בדיקה (‏מודלים עבור סוגים שונים של בדיקות‎)‏

 • בדיקות של תוכנה מונחית עצמים

 • יישום של בדיקות תוכנה

 • ניהול של תהליך בדיקה

חומר הלימוד

 • חומר הלימוד מבוסס ברובו על הספר:

B.M. Hetzel, The Complete Guide to Software Testing, 2nd ed. (‏John Wiley, 1993‎)‏

 • הנושא בדיקות של תוכנה מונחית עצמים נלמד על בסיס פרק 5 בספר:

P. Jorgensen, Software Testing: A Craftsman's Approach, 2nd ed. (‏CRC Press, 2002‎)‏


1 הקורס אינו מוצע זמנית.

2 סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יכולים, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.