האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22925 נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים

22925 נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1 ידע קודם דרוש: הקורסים מערכות בסיסי-נתונים, מימוש מערכות בסיסי-נתונים. ידע קודם מומלץ: הקורס עקרונות מערכות הפעלה.

פיתוח הקורס: פרופ' אהוד גודס

מערכות ניהול בסיסי-נתונים (‏Database Management System – DBMS‎)‏ הפכו להיות מערכות חיוניות בכל ארגון אשר עבורו מידע הוא משאב קריטי (‏בנקים, בתי חולים, אוניברסיטאות‎)‏. בעוד שבקורס המבוא מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏ לומדים את הנושא מנקודת ראותו של המשתמש, ובקורס המימוש מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏ לומדים את הנושא מנקודת הראות של המממש, הרי שמטרת הקורס הנוכחי היא להעמיק בנושאים התאורטיים, ולחשוף את הסטודנטים לנושאים עכשוויים העומדים במרכז ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום, כמו בסיסי-נתונים מבוזרים, בסיסי-נתונים נבונים ובסיסי-נתונים ב-WEB.

לדוגמה, להתפתחות הטכנולוגית של חומרה ותוכנה יש השפעה עצומה גם על מערכות ה-DBMS. השימוש ברשתות וב-Internet מציג דרישות מורכבות ובעיות קשות למערכות ה-DBMS. לפיכך, מימוש מערכות DBMS מבוזרות והאלגוריתמים הנדרשים במימוש זה, הוא נושא מרכזי בקורס זה ונסקר בכמה פרקים.

הדגש בקורס הוא המחקר, ולכן הסטודנטים נדרשים לקרוא כמות יחסית גדולה של מאמרים, בנוסף לספר הלימוד. קורס זה מהווה את הקורס העיקרי לסטודנטים לתואר שני הרוצים להתמחות, או לכתוב עבודת גמר או תזה, בתחום בסיסי נתונים.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

H. Garcia-Molina, J.D. Ullman & J. Widom, Database Systems – The Complete book, 2nd ed. (‏‏Pearson Education – new international edition, 2014‎‎)‏‏


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.