האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות

22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.1

פיתוח הקורס: פרופ' דוד הראל (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר מרק טרכטנברוט

יועצים: פרופ' ארנה גרימברג, פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' אורנה קופרמן

הקורס מציג מגוון גישות (‏אלגבריות וחזותיות‎)‏ לאפיון ואנליזה של מערכות מקביליות מתקשרות (‏Concurrent Communicating Systems‎)‏, תוך השוואה של הגישות האלה והצגה של עקרונותיהן במסגרת אחידה. הסטודנטים בקורס יוכלו להכיר מוטיבציה, מושגים ושיטות סימון המאפשרים למתכנני מערכות כאלה חשיבה ותיאור מדויקים, וגם הוכחת נכונותן. הקורס (‏שהוא תאורטי בעיקרו‎)‏ מספק גם פתח ליישומים – דרך סדרת דוגמאות מתאימות, ותוך שימוש בכלי תוכנה המיישמים את הגישות הנלמדות ומאפשרים התנסות מעשית באפיון פורמלי ואנליזה של תהליכים.

נושאי הלימוד

חלק 1: תהליכים (‏processes‎)‏, שקילויות (‏equivalances‎)‏, אופרטורים

חלק 2: תחשיבי תהליכים

חלק 3: פורמליזמים חזותיים

חומר הלימוד כולל קובץ מאמרים ומדריך למידה.


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.