האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22928 מבוא לראייה ממוחשבת

22928 מבוא לראייה ממוחשבת‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה בתכנות מערכות, עיבוד תמונה, אלגברה לינארית 2.

פיתוח הקורס: פרופ' טל הסנר (‏כתיבה‎)‏

ראייה ממוחשבת עוסקת בפיתוח אלגוריתמים לניתוח והפקת מידע מתמונות ומווידאו דיגיטליים. מידע זה כולל, לדוגמה, זיהוי וסיווג חפצים בתמונה, הערכת המבנה התלת-ממדי של העולם המופיע בתמונה, או מעקב אחר עצמים לאורך הווידאו.

הקורס סוקר נושאים בסיסיים בראייה ממוחשבת, ובכלל זה את הפן התאורטי והפן המעשי באחזור מידע תלת-ממדי מתמונות, זיהוי וסיווג עצמים וצילום-חישובי. הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני במדעי המחשב המתעניינים בראייה ממוחשבת.

תרגילי תכנות

במהלך לימוד הקורס הסטודנטים יידרשו לממש אלגוריתמים. התכנות ייעשה בשפת Python (‏בשילוב חבילת התוכנה החינמית OpenCV וחבילות נוספות‎)‏. מומלץ להתנסות בכתיבה בסיסית ב- Python לפני תחילת הקורס.

נושאי הלימוד

בחלק מהנושאים (‏כגון סיווג‎)‏ ייעשה שימוש גם בשיטות של למידה עמוקה ובפרט ב- Convolutional Neural Networks. הסטודנטים ילמדו את עיקרי השיטה ויתרגלו שימוש בספריית TensorFlow/Keras.

חומר הלימוד

הרצאות מצולמות ומצגות נלוות


1 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.