האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22931 ניהול מיזמי תוכנה

22931 ניהול מיזמי תוכנה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב, והקורס הנדסת תוכנה‏.

פיתוח הקורס: ד"ר שי קניג, פרופ' דוד לורנץ

הקורס עוסק בניהול פיתוח תוכנה הן במישור הפרויקטאלי והן במישור הארגוני. הקורס מאורגן סביב שני הצירים העיקריים של ניהול תוכנה: תחומי הידע ומחזור החיים של ניהול תוכנה. תחומי הידע העיקריים שבהם עוסק הקורס הם: ניהול תכולה, ניהול זמן ותקציב, ניהול איכות, ניהול משאבי אנוש, ניהול סיכונים, ניהול תקשורת, ניהול רכש, וניהול שיפור תהליכים. תחומי ידע אלו נדונים במסגרת של מחזור החיים של הניהול הכולל: ייזום; תכנון, ארגון וציוות; הכוונה, הנהגה וביצוע; מעקב ומדידה; ובקרה.

חובות הקורס כוללות מטלות, בחינה וביצוע פרויקט.

נושאי הלימוד

 • מבוא לניהול פרויקטי תוכנה

 • מחזורי חיים של פיתוח תוכנה

 • תכנון פרויקטלי – תכנון התהליך, התכולה, הלו"ז, התקציב, והמשאבים

 • מעקב ובקרה פרויקטלי – התהליך, התכולה, הלו"ז, התקציב, והמשאבים

 • שיטות מתקדמות להערכת עלויות

 • ניהול האיכות

 • ניהול סיכונים

 • ניהול רכש

 • ניהול משאבי אנוש

 • ניהול תוכנה ברמת הארגון

חומר הלימוד

 • פרקים נבחרים מתוך הספר:

B. Hughes & M. Cotterell, Software Project Management, 5th ed. (‏McGraw Hill Higher Education, 2009‎)‏

 • פרקים נבחרים מתוך התקן:

CMMI® for Development, Version 1.3, CMMI Product Team, November 2010, TECHNICAL REPORT, CMU/SEI-2010-TR-033

 • אוסף שקפים

 • מדריך לקורס