האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22934 אלגוריתמים לנתוני עתק

22934 אלגוריתמים לנתוני עתק‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב1.

פיתוח הקורס: פרופ' מורן פלדמן

יעוץ: פרופ' זאב נוטוב

מהפכת האינטרנט אפשרה, באופן חסר תקדים בתולדות האנושות, גישה קלה לכמויות אדירות של מידע. לרוע המזל, שיטות אלגוריתמיות קלאסיות מתקשות לעיתים קרובות לעבד כמויות כאלה של מידע באמצעות כמות סבירה של זמן וזיכרון. לכן, בעשורים האחרונים פותחו שיטות וכלים חדשים המיועדים להתמודדות עם נתוני עתק (‏כמויות גדולות מאוד של מידע‎)‏. מטרתו של קורס זה היא להציג את עולם נתוני העתק וכמה מהשיטות האלגוריתמיות שפותחו עבורו. הקורס מתרכז בעיקר בצד התיאורטי של שיטות אלה, אך נוגע מעט גם בצד המעשי של חלקן.

נושאי הלימוד

הקורס מחולק לשלושה חלקים. כל אחד מהחלקים עוסק במודל חישובי התופס פן שונה של עולם נתוני העתק.

במהלך הקורס הסטודנטים יגישו מטלות תאורטיות ומעשיות ועבודה מסכמת בסיום.


1 סטודנט או סטודנטית שאינם עומדים בתנאי הקבלה, יוכלו במקרים מסויימים להרשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.